Disclaimer - Woonfonds
Home Disclaimer

Disclaimer

Wij hebben de informatie op deze site met veel zorg samengesteld

Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. Ook mogen wij de informatie op deze site altijd veranderen. Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de productvoorwaarden. Staat hierin wat anders dan op deze website? Dan gelden de productvoorwaarden.

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat onze site goed werkt

Ons doel is dat al onze bezoekers de informatie goed kunnen zien. Doet de site het niet (goed)? Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Bijvoorbeeld als er een storing is. Of als internet het om een andere reden niet goed doet.

Wat als u ons een e-mail stuurt?

Krijgen wij uw e-mail niet op tijd? Of verwerken wij deze niet op tijd? Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor andere berichten die u ons elektronisch stuurt.

Onze e-mails zijn gecontroleerd op virussen

Maar helaas kunnen wij niet garanderen dat elke e-mail virusvrij is.

Verwijzen wij naar andere sites?

Verwijzen wij op onze site of ergens anders naar andere sites? Dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Wilt u informatie van deze site kopiëren, downloaden of verspreiden?

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Woonfonds. Het is niet toegestaan informatie op deze site te kopiëren, te downloaden, of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De informatie op deze site mag wel worden gekopieerd en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.